Gebruiksvoorwaarden

4/26/13

Gebruiksvoorwaarden – www.Battroborg.com

Algemene Voorwaarden

Deze website wordt geleverd door TOMY International en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk “TOMY” of “wij”). De toegang tot Battroborg.com is onderhevig aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Indien u deze website gebruikt, geeft u daarmee te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden. Gelieve deze website niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden.

Gebruik van Materialen

TOMY onderhoudt deze website voor informatieve doeleinden. U wordt uitgenodigd de site volledig te bekijken. U mag materiaal van deze site downloaden onder een niet-exclusieve licentie uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële particuliere gebruik. U mag geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen verwijderen of wijzigen. Het is u niet toegestaan deze content te vermenigvuldigen, verspreiden, wijzigen, weergeven, opnieuw te posten of anderszins te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van TOMY.

Informatiedisclaimer

TOMY stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is. Er kunnen echter geen garanties worden gegeven of toezeggingen worden gedaan met betrekking tot de juistheid van de informatie en er wordt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele fouten of omissies in de content van de site. Vanwege mogelijke wijzigingen in de specificaties behoudt TOMY zich het recht voor om producten, beschikbaarheid, prijzen en stijlen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgevingen of verplichtingen te wijzigen.

Verwijzingen naar Andere Websites

Hoewel TOMY u naar andere websites kan doorverwijzen, doet TOMY geen enkele toezegging met betrekking tot de content, veiligheid, betrouwbaarheid of juistheid van welke andere website dan ook of van de inhoud van een dergelijke website. Het doorverwijzen naar een andere website buiten www.battroborg.com impliceert geen goedkeuring van een dergelijke site door TOMY.

Algemene Bepalingen

Deze voorwaarden kunnen af en toe worden herzien of bijgewerkt, waarbij de herziene voorwaarden vanaf de datum van het posten van kracht worden. Eventuele wijzigingen kunnen, naar goeddunken van TOMY, met terugwerkende kracht van toepassing zijn. TOMY beheert en exploiteert deze site vanuit het hoofdkantoor accommodatie van het bedrijf in Oak Brook, Illinois, Verenigde Staten. Op deze voorwaarden is de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing, zonder rekening te houden met conflicten met wetsbepalingen van andere locaties.

© TOMY. Alle rechten voorbehouden. Alle content op deze website (met inbegrip van logo's, handelsmerken, tekst, afbeeldingen, illustraties en geluid) is het eigendom van TOMY en zijn dochterondernemingen, of wordt gebruikt onder licentie of met toestemming van onze licentiegevers. De gegevens zijn beschermd door handelsmerkrechten, auteursrechten en andere eigendomsrechten. Indien u deze website gebruikt, geeft u daarmee te kennen akkoord te gaan met onze Gebruiksvoorwaarden. Nadere bedrijfsinformatie kunt u vinden op de website van het bedrijf, TOMY.com.